Kantorns Kapell

361 361 people viewed this event.

Altartavlans hemlighet
Musik ur spelmansböcker och andra notgömmor

Kvartetten Kantorns Kapell med riksspelman Heléne Ingvarsdotter fiol,
Magnus Lundberg fiol, Ove Lindqvist cello och Björn Erlandsson orgel, harmonium, piano och cembalo, spelar låtar ur spelmansböcker från Småland och Östergötland från de senaste fyra seklerna. Kapellet bildades i
Kalmar/Öland 2018 av musiker med olika bakgrund men med ett gemensamt intresse för att närmare utforska spelmansböckernas musik i
ensembleform. Kantorns Kapell bjuder på ett dansant och variationsrikt
spel blandat med berättelser om spelmän, framförallt ur den småländska
musikhistorien.

Spelmansböcker finns bevarade från1600-talet och in i vår tid och är
personliga handskrivna notböcker som är de äldsta noterade källorna till
dåtidens populära dansmusik – det vi idag kallar folkmusik.

Den äldsta musiken Kantorns Kapell tolkar, och som för övrigt finns på
en CD, inspelad 2020, och på Spotify, är från Matthias Silvius Svenonis
notsamling från början av 1700-talet. Den finns bevarad på Kalmar stiftoch gymnasiebibliotek. Svenonis arbetade en tid som lektor i orientaliska
språk i Kalmar innan han blev kontraktsprost på södra Öland 1744. Den
nyaste spelmansboken, som Kantorns Kapell tolkar musik ur, är skapad av
spelmannen Pelle Björnlert 2019.

För mer info:
Helene Ingvarsdotter 073-383 68 49
helene.ingvarsdotter@kalmar.se

To register for this event please visit the following URL: https://secure.tickster.com/sv/bmlv8tptx0t56gg/selectproductgroup →

 

Date And Time

2023-09-23 @ 19:00 to
22:00

Share With Friends