Styrelsen

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen för frågor av olika slag.

Postadress:
Vätterbygdens Folkmusikförening
c/o Nils Brickarp
Brickarp Östergården 1
573 97 Tranås
Styrelsemedlemmar:
Kontakt Hemsida: Andreas Granberg
Mart Hallek (Ledamot)
e-post mart.hallek(a)telia.com

Mattias Pettersson (Suppleant)
e-post mattias(a)silentwood.se

Inger Bomander (Ledamot)
e-post per.olof.olofsson(a)telia.com

Per-Olof Olofsson (Suppleant)
e-post perolofolofsson2(a)gmail.com
Magnus Lundmark (Ordförande, bokningsansvarig)
e-post: magnus.lundmark(a)bilda.nu

Nils Brickarp (Kassör)
e-post: nilsr.bri(a)gmail.com

Marie
Vaadre (Sekreterare)
e-post: marie_vaadre(a)hotmail.com

Andreas Granberg (Suppleant, hemsida)
e-post: andreas108(a)gmail.com